Aković i Babača stekli trenersku UEFA Pro licencu

Foto: FSCG

Centar za edukaciju trenera FSCG obavještava da su Boban Aković i Sead Babača uspješno odbranili diplomske radove i time stekli zvanje trenera sa UEFA „Pro“ licencom.

Aković je odradio stažiranje u FK Balkani iz Suve Reke (Kosovo) i odbranio diplomski rad na temu “Analiza rada, menadžmenta, organizacije, stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu FC Balkani”.

Aković je rad odbranio pred komisijom u sastavu Dr Niko Raičković, Dr Nikola Rakojević, Boris Ljutica, Sava Kovačević i Vuko Bogavac.

Babača je odradio stažiranje u NK Osijek iz Hrvatske, a diplomski rad na temu ,”Analiza rada, menadžmenta, organizacije, stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu NK Osijek”.

Babača je rad odbranio takođe pred komisijom u identičnom sastavu.

Aković i Babača su prvi polaznici četvrte generacije za sticanje UEFA Pro licence koji su stekli tu diplomu, a prema novim odredbama trenerske konvencije, ispit su polagali iz dva dijela, praktični i teorijski.

Praktični dio sastojao se od organizacije korektivnog treninga iz analize utakmice ili skautinga budućeg protivnika, dok je teorijski dio prezentacija sedmodnevnog stažiranja u klubu.