Ministarstvo sporta traži “pomoć” građana – tema: Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu

Ministarstvo sporta i mladih stavilo je na javnu raspravu Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu i tim povodom upućuje poziv građanima, stručnoj javnosti, sportskim organizacijama i svim drugim zainteresovanim licima da se uključe u narednih 20 dana u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu.

Ministar sporta i mladih, Vasilije Lalošević, je istakao da se važeći Zakon o sportu implementira već pet godina te da postoji prostor i potreba za njegovim unapređenjem jer su u praksi uočeni brojni nedostaci. Lalošević je i dodao da je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama samo početni korak, ideja, koja svoju pravu sliku tek treba da dobije nakon što se izvrše konsultacije sa sportskom javnosti ali i drugim zainteresovanim licima“, saopšteno je iz Ministarstva.

Saopšteno je da je međuresorska Radna grupa tekst Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu, pripremila vodeći se ciljevima definisanim Srednjoročnim programom rada Vlade a početni nivo izmjena obuhvatio je:

  • Unapređenje modela finansiranja krovnih organizacija sporta i nacionalnih sportskih saveza ukidanjem javnog konkursa i uvođenjem obaveze međusobnih konsultacija Ministarstva i sportskih organizacija. Na ovaj način krovne organizacije sporta i sportski savezi ne bi bili više u neizvjesnosti kada je u pitanju finansiranje od strane države ali povećava se nivo odgovornosti u planiranju redovnih godišnjih aktivnosti;
  • Preciziranje procedure izbora Savjeta Komisije za antidoping kao i finansiranja njenih redovnih aktivnosti na planu kontrole poštovanja antidoping pravila;
  • Pojednostavljenje procedure registracije sportskih organizacija u mjeri objektivnog;
  • Unapređenje položaja krovne organizacije sporta – Crnogorskog olimpijskog komiteta kroz usaglašavanje sa Međunarodnom olimpijskom poveljom i uvođenje sigurnijeg i nezavisnijeg modela finansiranja i stvaranje pretpostavki za osnivanje Crnogorske olimpijske kuće;
  • Uvođenje obaveze izbora sportiste godine i pripadajuće nagrade za ostvareni rezultat i u kategoriji paraolimpijskih sportova čime se dodatno snaži pozicija Paraolimpijskog komiteta i dodatno vrednuju rezultati naših paraolimpijaca;

U okviru postupka javne rasprave biće organizovan okrugli sto u Podgorici, o čijem terminu će Ministarstvo sporta i mladih blagovremeno informisati javnost. Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu mogu dostaviti Ministarstvu sporta i mladih u pisanoj formi na adresu: Ul. Svetlane Kane Radević, broj 3, 81000 Podgorica ili na e-mail: milica.adzic@ms.gov.me, na Obrascu za dostavljanje priedloga, sugestija i komentara na Nacrt Zakona. Ministarstvo sporta i mladih će razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i nakon toga sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi“, poručili su iz Ministarstva.

Link za navedeno se nalazi u nastavku:

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-u-razmatranju-nacrta-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-sportu